Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Rivierpriklarven inventariseren met onderwaterstofzuiger
U bevindt zich hier:

Zeldzame rivierpriklarven gevonden langs de Waal

Zoeken naar een speld in een hooiberg is het: de larven van de zeldzame rivierprik leven verstopt in het sediment van de rivierbodem.

Daardoor weten we er heel weinig over. Af en toe komen ze bij toeval naar boven als er een schep sediment wordt genomen voor een macrofaunabemonstering, maar dat zijn anekdotische gevallen. Er was nog geen goede manier om ze te bemonsteren. Waar ze voorkomen en hoe veel, geen idee. We wisten dus niet of de volwassen rivierprikken die in de rivier zwemmen, zich hier ook voortplanten. Tot nu. 

Bij de eerste try-out meteen raak

Bij een try-out voor het bemonsteren van larven van rivierprik achter de langsdam in de Waal was het meteen raak: maar liefst negen exemplaren vonden onze visonderzoekers. Het is zeer waarschijnlijk dat deze larven hier uit hun ei zijn gekropen en de rivierprik zich dus voortplant in de Waal.

We deden dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Lees hier het nieuwsbericht op de website van RWS over deze vondst.

Ook larven van rivierrombout

Naast rivierpriklarven zijn ook larven van de, eveneens zeldzame, rivierrombout gevonden. Van deze libel is de aanwezigheid ook niet altijd even gemakkelijk aan te tonen. Eenmaal uitgevlogen is het soms lastig zoeken. Met achtergebleven huidjes op de oever moest (in het juiste seizoen) aangetoond worden dat op die locatie een rivierrombout uitgeslopen was. Maar met de methode die we bij dit onderzoek gebruikt hebben, kunnen we jaarrond en doeltreffender inventariseren.

Stofzuigen

De onderzoekers maakten gebruik van een speciaal ontwikkelde onderwaterstofzuiger (airlift), waarmee je op een effectieve en diervriendelijke manier de rivierbodem kunt bemonsteren. De buis van onderwaterstofzuiger hangt vlak boven de rivierbodem. Onder in de buis wordt lucht gespoten. Doordat de lucht omhoog gaat, ontstaat een opwaartse waterstroom. Deze waterstroom zuigt sediment en diertjes die in de bodem leven door de buis omhoog. Alles wordt opgevangen en door een zeef geleid. Zand, grind, slib en de aanwezige diertjes worden van elkaar gescheiden. De onderzoeker kan daarna de soorten en hoeveelheden diertjes vaststellen. 

Met behulp van de stofzuiger kan een groot oppervlak aan rivierbodem diervriendelijk worden onderzocht. Daarbij kan de stofzuiger gedurende het gehele jaar worden ingezet om de verspreiding en het voorkomen van beide soorten te onderzoeken. 

Volgend jaar wordt met dezelfde methode ook op andere plekken langs de rivier de bodem onderzocht. 

Contactpersoon: