Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Rivierherstel
U bevindt zich hier:

Rivierherstelmaatregelen

Ruimte voor de Rivier Deventer

Wij kunnen u adviseren in zowel de planvorming als de uitvoeringsfase van rivierherstelmaatregelen. Ook hebben wij veel ervaring in het toetsen van ruimtelijke ingrepen aan de KRW-doelen en het KRW-proof ontwerpen van nieuwe maatregelen in en langs de grote rivieren.


Ruimte voor de Rivier

In 2015 wordt het programma Ruimte voor de Rivier en de eerste tranche van KRW-maatregelen afgerond. De komende jaren staan weer allerlei nieuwe rivierherstelprojecten op het programma, bijvoorbeeld in de tweede tranche van KRW-maatregelen. Wij kunnen hierin op verschillende vlakken iets voor u betekenen.

Planvorming

Wij kunnen u al tijdens de planvormingsfase adviseren over hoe bepaalde maatregelen optimaal bijdragen aan de KRW-doelen. Dit maakt het mogelijk om al in een vroeg planvormingsstadium te sturen op type maatregelen die binnen een bepaald waterlichaam het meest effectief zijn. Dit is bijvoorbeeld gedaan in de Handreiking uiterwaardinrichting Maas. Ook beoordelen wij voor waterwet vergunningen eventuele negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen in KRW-waterlichamen volgens het Bkmw.

Maatregelen: toetsen en optimalisatie

Als er maatregelen genomen worden in of rondom een KRW waterlichaam, dan moeten deze getoetst worden aan de KRW. Als u wilt weten wat de bijdrage van een al ontworpen rivierherstelmaatregel is aan de doelrealisatie van de KRW, kunnen wij dit voor u uitzoeken. Wij voeren bijvoorbeeld regelmatig MIRT(light)-toetsen uit om de verwachtte bijdrage van een maatregel aan de KRW-(deel)maatlatten (macrofyten, macrofauna en vis) te bepalen. In deze analyse stellen wij ook optimalisatiemaatregelen voor om het effect van de maatregel op de KRW-doelstellingen verder te verbeteren.

Uitvoering rivierherstelmaatregelen en monitoring

Naast het toetsen van ontwerpen adviseert Bureau Waardenburg aan onder andere aannemers, hoe rivierherstelmaatregelen effectief en veilig uitgevoerd kunnen worden. Hierbij kunnen wij ook innovatieve technieken inbrengen, zoals het aanbrengen van dode bomen in rivieroevers. Tenslotte kunnen wij ook rivierherstelmaatregelen voor u monitoren om te onderzoeken of een maatregel wel het gewenste KRW-effect heeft.

Contactpersoon: