Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Risico's Japanse duizendknoop
U bevindt zich hier:

De risico's van mannelijke Japanse duizendknopen

Mannelijke fertiele Japanse duizendknoop in 2008 gevonden in Wageningen.

In 2008 zijn door Bureau Waardenburg op twee plaatsen in Nederland mannelijk fertiele exemplaren van Japanse duizendknoop gevonden. Tot dan toe werd aangenomen dat er in Nederland alleen vrouwelijk exemplaren van deze exotische plantensoort waren te vinden. De verspreiding en risico's zijn beschreven in een rapport.

Tot 2008 waren slechts vrouwelijke exemplaren van Japanse duizendknopen bekend. Hierdoor kon de soort zich vooralsnog alleen vegetatief verspreiden. Wanneer mannelijke planten de mogelijkheid hebben de vrouwelijke te bevruchten kan dat in zaadzetting uitmonden, dat weer tot een snellere verspreiding kan leiden. Bureau Waardenburg heeft samen met NCB Naturalis sectie NHN, nVWA en Hortus Botanicus in opdracht van Team Invasieve Exoten een onderzoek uitgevoerd.

Verspreiding Japanse duizendknoop

Middels een oproep in Gorteria en veldbezoeken is de verspreiding van mannelijke Japanse duizendknopen verder in beeld gebracht. Na oplevering van de rapportage zijn er nog locaties in Groesbeek en Eindhoven bijgekomen. Vooralsnog beperkt de verspreiding zicht tot Pleistocene gronden.

Kruisingsexperimenten exoten

Uit de kruisingsexperimenten die in de Hortus Botanicus zijn uitgevoerd blijkt dat kiemkrachtige zaden worden gevormd wanneer de mannelijke Japanse duizendknoopplanten vrouwelijk planten bestuiven. De hieruit voorkomende kiemplanten bleken zich bovendien voorbij het kiemlobstadium ontwikkelen. De mate waarin deze planten daadwerkelijk groeikrachtig zijn in de vrije natuur is nog niet onderzocht.

Invasiviteit Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een agressieve woekeraar die op zijn groeiplaatsen een duidelijke afname in biodiversiteit veroorzaakt. Gezien de aangetoonde zaadzetting heeft ze door de komst van de mannelijke planten een extra mogelijkheid tot verspreiding. Een ander belangrijk punt van aandacht is de grotere genetische variatie in Japanse duizendknopen die hierdoor ontstaat, waardoor de invasiviteit nog verder kan toenemen en bestrijding steeds lastiger wordt. Bestrijding van de mannelijke planten, die nu nog relatief beperkt lijken voor te komen, verdient dan ook prioriteit. 

Rapport:

Duistermaat, H., D.M. Soes, J. van Valkenburg, B.J. van Heuven, B. Zonneveld & P.J.A. Kessler, 2012. Actuele verspreiding en risico's van mannelijk fertiele Fallopia japonica (Polygonaceae) planten.  NCB Naturalis, sectie NHN, Leiden. hier inzien

Contactpersoon:

Verspreiding van mannelijke Japanse duizendknoop in Nederland