Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Tijdelijke natuur
U bevindt zich hier:

Tijdelijke Natuur geeft waarde aan onze leefomgeving.

Regeling Tijdelijke Natuur

 

 

De regeling Tijdelijke Natuur maakt het voor grondeigenaren mogelijk terreinen met een bestemming voor bedrijven of woningbouw tijdelijk in te zetten voor natuur. Hiermee kan een groene omgeving worden gestimuleerd en worden voorkomen dat de ontwikkeling van natuur opzettelijk wordt belemmerd om procedures te vermijden.

Ontheffing op voorhand 

De regeling Tijdelijke Natuur - een initiatief van het Innovatienetwerk - is bedoeld om de belemmering die het gevolg is van onze natuurwetgeving weg te nemen. Dit gebeurt door op voorhand een ontheffing te verlenen voor de soorten die zich mogelijk op het terrein gaan vestigen. Voor de terreineigenaar heeft dit als concreet voordeel:

  • Mens en natuur kan genieten van de ruimte die hen geboden wordt.
  • De wettelijke procedure is geborgd,
  • Er is geen noodzaak voor tijd en energie steken in het weren van natuur, 
  • Tijdelijke natuur geeft een mooie invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

40.000 Hectare ongebruikt terrein 

Staatssecretaris Dijksma: 'Er ligt in Nederland zo'n 40.000 hectare ongebruikt terrein. 'Met deze regeling kan er tijdelijk natuur ontstaan op deze plekken, die anders kaal en onbenut zouden zijn. Dat is goed nieuws voor de natuur, en voor mensen die graag van de natuur genieten.'  

Ervaring met braakliggend terrein

Wij beschikken over kennis en ervaring ten aanzien van Tijdelijke Natuur en braakliggende terreinen, zowel in als buiten de stad. Wij kunnen de ontheffing voor aanvragen en u, voorafgaand aan het aanvragen van de ontheffing, van dienst zijn bij: 

  • het inventariseren van terreinen,
  • het verbeteren van de toegankelijkheid voor omwonenden,
  • het benutten van kansen voor mens en natuur,
  • communicatie en het formaliseren van de wettelijke procedure. 

Bij het opruimen van Tijdelijke Natuur kunnen we voor u: 

  • inventariseren welke soorten aanwezig zijn om de juiste zorgplichtmaatregen te kunnen treffen,
  • ecologische begeleiding verzorgen bij het opruimen van de Tijdelijke Natuur. 

Contactpersoon Tijdelijke Natuur:

Wilt u een offerte via de mail, graag de e-mail richten aan ons algemene mailadres info(at)buwa.nl. 

Braakliggende terreinen in de stad leveren een belangrijke bijdrage aan de urbane biodiversiteit. Lees het artikel in Stadswerk Magazine. (Floris Brekelmans, Bureau Waardenburg).
(Tijdelijke) natuur kan gunstig zijn voor bedrijven die te maken hebben met natuurwetgeving. Lees het artikel in het tijdschrift Milieu. (Gerard Smit, Bureau Waardenburg)