Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Overzicht rapporten ecotoxicologie 1993-2003
U bevindt zich hier:

Overzicht rapporten ecotoxicologie

 • Milieu Effecten Rapportage Baggerspeciedepot Hollandsch Diep. Deelrapport Ecologie en Ecotoxicologie. T.J. Boudewijn & M. Suy, 1992. (91.05)
 • Vogels in de Benedenrivierengebied-AMOEBES. J. van der Winden, T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1994. (94.20)
 • Voedselkeuze van Aalscholvers op de slaapplaatsen rond het Ketelmeer in het seizoen 1990/1991. T.J. Boudewijn, E.C.L. Marteijn & S. Dirksen, 1991. (91.12)
 • De voedselkeuze van Aalscholvers in de Grevelingen in het seizoen 1993-1994. T.J. Boudewijn, S. Dirksen & J. van der Winden, 1994. (94.35)
 • Notitie over de aantalsontwikkeling van de Aalscholver in de Grevelingen in de periode 1971-1993 en de representativiteit van tellingen. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1993. (93.33)
 • Update onderbouwing voedselwebmodel Hollandsch Diep en Dordtse Biesbosch. T.J. Boudewijn & J. van der Horst, 1994. (94.16)
 • Ecotoxicologische studie t.b.v. MER baggerspeciedepot Hollandsch Diep. B.F. Michielsen, M.B. de Vries, T.J. Boudewijn, H.J. Gerrits & R.D. Kroeze, 1992. Waterloopkundig Laboratorium/Bureau Waardenburg/RIZA. (92.47) 
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch, de Ventjagersplaten en het Brede Water in 1994. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1995. (95.10)
 • Ecologisch onderzoek voor schattingen van ecotoxicologische risico's voor overwinterende watervogels van de Maas en Maasplassen. Reports of the project 'Ecological Rehabilitation of the River Meuse', EHM nr. 24-1994. S. Dirksen & T.J. Boudewijn, 1994. (94.25)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in 1993. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1994. (94.03)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces in 1992 van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten en de relatie voedselkeuze-broedsucces. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1993. (93.16)
 • Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive success and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Common Tern (Sterna hirundo). Part 1: field study. G. Rossaert, S. Dirksen, T.J. Boudewijn, P.M. Meire, T. Ysebaert, E.H.G. Evers & P.L. Meininger 1993. Report Bureau Waardenburg, Culemborg / Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt / Rijkswaterstaat-Dienst Getijdewateren, Den Haag. (92.35)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging: Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in 1991. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1991. (91.28)
 • Ecotoxicologisch veldonderzoek aan watervogels van de Maas en Maasplassen. Fase 1: veldwerk januari 1992. Eindnotitie en basisgegevens  - intern rapport, S. Dirksen en & T.J. Boudewijn, 1992. (92.38)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch, de Ventjagersplaten en De Gijster in 1995. T.J. Boudewijn, S. Dirksen & J. van der Winden, 1996. (96.03)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch, de Ventjagersplaten en De Gijster in 1996. T.J. Boudewijn, S. Dirksen & J. van der Winden, 1997. (97.06)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch, de Ventjagersplaten en de Krammersche Slikken in 1997. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1997. (97.51) 
 • Monitoring van biologische effecten van verontreinigingen op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in 1998. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1998. (98.64)
 • Risico's voor vogels in verontreinigde rivierecosystemen. Deel 1: Rapportage steenuilenonderzoek in 1998. Deel 2: Literatuurstudie kwak en grutto. N.M. Groen & T.J. Boudewijn, 1999. (99.08)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreinigingen op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in 1999. T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 1999. (99.76)
 • Effecten van verontreinigingen op vogels in rivierecosystemen. Deel 3: Rapportage van het steenuilenonderzoek in 1999. Riza werkdocument 2000.125 X. N.M. Groen, T.J. Boudewijn & J. de Jonge, 2000. (00-071)
 • Effecten van verontreinigd Maassediment op dassen; bouwstenen voor nader onderzoek langs de Maas. R. Lensink, A. Bak & T.J. Boudewijn, 2000. (00-086)
 • Effecten van verontreinigingen op vogels in rivierecosystemen. Voortzetting van het steenuilonderzoek in de Gelderse Poort. T.J. Boudewijn & N.M. Groen, 2000. (00-089)
 • Ecotoxicologische gezondheidsrisico's voor vogels op de vloeivelden van de De Krim. A.C. Belfroid & T.J. Boudewijn, 2001. (00-016)
 • Monitoring van biologische effecten van verontreinigingen op het broedsucces van aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten. Evaluatie van tien jaar monitoringonderzoek (concept). T.J. Boudewijn & S. Dirksen, 2001. (01-030)
 • Onderzoek naar mogelijke effecten van verontreinigd Maassediment op dassen. Fase 2: voorstel voor opzet ecotoxicologisch onderzoek. T.J. Boudewijn, C. Klok, N.W. van den Brink, A.T.C. Bosveld, A. Bak & R. Lensink, 2001 (01-038)
 • Onderzoek naar mogelijke effecten van verontreinigingen in Maasuiterwaarden. Blootstelling van dassen. T.J. Boudewijn, C. Klok & N.W. van den Brink, 2002. (02-057)
 • Toetsing van effecten van baggerstort in het Bergsche Diep in relatie tot de Vogelrichtlijn. Een studie naar de mogelijke effecten op vogels in de speciale beschermingszones in het Zoommeer en de Oosterschelde. K.L. Krijgsveld, T.J. Boudewijn & M.J.M. Poot, 2003. (03-003)