Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Population models
U bevindt zich hier:

Populatiemodellen

 

Bij Bureau Waardenburg voeren we veel effectstudies uit. Hierbij is het doel om het effect van een bepaalde ingreep op bepaalde soorten of soortgroepen te toetsen. Als eerste stap wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de ingreep op sterfte en/of reproductie. Vervolgens is het van belang om te toetsen welke effecten op populatieniveau verwacht kunnen worden. Deze effecten op populatieniveau kunnen getoetst worden met behulp van populatiemodellen. Bij Bureau Waardenburg voeren we dergelijke analyses binnen verschillende projecten uit. Een belangrijke methode is hierbij het gebruik van matrix modellen.

Matrix modellen

Met behulp van deze methode hebben we onder andere voor kleine mantelmeeuw, Jan van Gent, alk en papegaaiduiker populatiemodellen gemaakt.

Contactpersoon: