Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Populatiemodellen zwarte stern

Zwarte sterns en habitat- en populatiemodellen

We hebben (wiskundige) modellen opgezet waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan voor beheer en beleid.

Integrated Population model

Waardevol bij Bedreigde (vogel)soorten indien vangen en ringen niet gewenst is.
A population model for the black tern Chlidonias niger in West-Europe

HSI-model

Voor de ontwikkeling van het model is kennis over de aantallen zwarte sterns per landschapstype en het gebruik van Loglineaire modellen (o.a. TRIM) gebruikt. Ook is een HSI-model opgesteld voor de zwarte stern en andere moerasvogels.

In opdracht van Vogelbescherming Nederland hebben we een populatiemodel opgesteld van de zwarte stern, waarin broedsuccescijfers gedifferentieerd zijn per landschapstype. Met het model zijn voorspellingen mogelijk voor de grootte van de populatie bij verschillende beheersscenario's.

  • HSI-modellen voor 15 oevergebonden broedvogelsoorten. J. van der Winden, S. Dirksen, M.J.M. Poot, 1996. DWW-rapport W-DWW-96-001. (95.55)
  • De verdeling van de Nederlandse broedpopulatie zwarte sterns in verschillende landschappen in het heden en verleden. J. van der Winden & M.J.M. Poot, 2001. (01-062)


Contactpersoon: