Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Species protection plan for the grass snake
U bevindt zich hier:

Soortbeschermingsplan ringslang

De Provincie Utrecht heeft in het kader van haar natuurbeleid een lijst opgesteld van bedreigde en kwetsbare soorten van de Provincie Utrecht (oranje lijst). Op deze lijst bevinden zich zogenaamde prioritaire soorten, waarvoor een zodanig beleid dient te worden ontwikkeld dat de kansen voor een duurzaam voortbestaan van deze soorten binnen de provinciegrenzen vergroot worden. Door middel van het opstellen van soortbeschermingsplannen voor deze prioritaire soorten wordt vorm gegeven aan dit beleid. In dit verband wenste de Provincie te kunnen beschikken over soortbeschermingsplan voor de Ringslang waarin de bedreigingen van de soorten worden beschreven en maatregelen zijn opgenomen.

In opdracht van de Provincie Utrecht een soortbeschermingsplan voor de ringslang opgesteld. Het doel van het soortbeschermingsplan is het aangeven van concrete en realistische maatregelen voor het inrichten en beheren van gebieden zodanig dat daarmee de kans op het voortbestaan van een duurzame populatie in de Provincie Utrecht toeneemt.

Het plan is opgesteld door G.F.J. Smit (projectleiding), R. van Eekelen en J. van der Winden in samenwerking met Th. de Jong van Bureau Viridis. Gegevens van waarnemingen van ringslangen zijn beschikbaar gesteld door RAVON en de Provincie Utrecht. De heer P. de Wijer (Universiteit van Amsterdam) heeft waardevolle informatie verstrekt op basis van het ringslangonderzoek langs het IJmeer. 

G.F.J. Smit, Th. de Jong, R. van Eekelen & J. van der Winden, 2001. Kansen voor de Ringslang in de Provincie Utrecht. Beschermingsplan voor de Ringslang. Bureau Waardenburgrapportnr. 01-043.

Contactpersonen: