Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

BESE-oever proeflokatie Borsele

Pilot circulaire BESE-oever proeflocatie Borssele gerealiseerd!

Tijdens de Circulaire Innovatie Challenge in Amersfoort afgelopen najaar won Bureau Waardenburg een bedrag van 30.000 euro voor het product BESE-elements voor toepassing als circulair oeverproduct. Als vervolg hierop is in samenwerking met het Waterschap Scheldestromen een pilot gestart om deze innovatie te testen en verder door te ontwikkelen. Inmiddels ligt er op de proeflocatie bij Borssele een BESE-oever inclusief betuining van ruim 40 meter.

Een circulair en duurzaam alternatief

Het idee achter deze pilot is dat het inzetten van BESE-elements een duurzamer alternatief is ter bescherming van de oever en ter bevordering van rietvegetatie dan bijvoorbeeld een geotextiel. BESE-elements zijn gemaakt van aardappelzetmeel, een afvalproduct van de patatindustrie, en biologisch afbreekbaar. Door het aanbrengen van betuining wordt tevens de kans op afkalving en/of erosie van de oevers sterk verminderd. Deze betuining is voor de helft met BESE-elements uitgevoerd en voor de andere helft met geotextiel, dit ter onderlinge vergelijking. Daarnaast is onder de helft van de BESE-oever een mengsel van grond met rietwortels aangebracht om te kijken of dit sterk uitmaakt in de snellere ontwikkeling van een stabiele rietvegetatie. Tenslotte zijn de BESE-elements afwisselend gevuld met houtwol, dit om de maaswijdte te verkleinen en om te testen of dit van invloed is op de mate van uitspoeling van sediment uit de oever.
In het najaar van 2019 en in 2020 zal Bureau Waardenburg de pilot-locatie verder monitoren. Tijdens deze monitoringsrondes wordt gekeken naar de stabiliteit van de constructie en meer specifiek naar de mate van planten groei op de verschillende behandelingen. Wij kijken uit naar de eerste resultaten.

Contactpersoon: