Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Peilbeheer geoptimaliseerd voor KRW

Peilbeheer geoptimaliseerd voor KRW

We hebben het Waterschap Hollandse Delta geadviseerd bij het optimaliseren van het peilbeheer voor de KRW-doelen. We deden dit samen met met BWZ Ingenieurs.

Bepaling effecten peilbeheer op basis van een watersysteemanalyse

Op basis van bestaande hydrologische en ecologische gegevens hebben wij een watersysteemanalyse uitgevoerd voor de Binnenbedijkte Maas en de Boezemvliet. 

Hierna zijn de effecten van de verschillende vormen van peilbeheer op het KRW-doelbereik onderzocht.  Het effect op zowel biologische kwaliteitselementen, als fysische en chemische parameters is bepaald.

BWZ heeft de technische haalbaarheid van de varianten beoordeeld, rekening houdend met andere functies in het gebied. Het waterschap heeft met deze analyse de munitie om een afweging te maken tussen de verschillende peilvarianten. 

Lees meer over watersysteemanalyses en de KRW