Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Paalkast voor vleermuizen

Paalkast voor vleermuizen in Utrecht

Vleermuisverblijf voor in theorie duizenden vleermuizenHet ontwerp van de kast

Ruimte voor veel en verschillende soorten vleermuizen

In de paalkast met een omvang van ongeveer 80x80X140 cm kunnen in theorie duizenden vleermuizen. Dat aantal zullen we echter niet gaan halen. In Nederland worden groepen tot 400 vleermuizen in kasten aangetroffen. Uit het buitenland zijn wel kasten bekend met meer dan duizend vleermuizen.  

De kast is bedoeld voor soorten die in de omgeving voorkomen, voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis. Dit zijn soorten die over het algemeen snel vleermuiskasten in gebruik nemen.

Monitoring effectiviteit en functionaliteit

Met paalkasten is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan. Door de kast regelmatig te controleren hopen we meer te weten te komen over de effectiviteit en functionaliteit. Mocht de kast inderdaad door vleermuizen gebruikt gaan worden, dan kan hij worden ingezet op locaties waar verblijfplaatsen worden aangetast door bijvoorbeeld bomenkap, sloop of renovatie. Het is voorlopig echter nog even afwachten wanneer de eerste vleermuis uit de kast komt. 

Deelnemers aan het 1ste Internationale symposium over vleermuiskasten, onder de Utrechtse paalkast (E. Korsten, oktober 2012)

Contactpersoon