Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ontwikkeling Marker Kwelderwerken
U bevindt zich hier:

Ontwikkeling Marker Kwelderwerken

Venig slib achter rijsdammen

In 2013 startten we met een proef van tijdelijke kwelderwerken aan de Markermeerkust. Inmiddels liggen de kwelderwerken er ongeveer een jaar en zijn er diverse ontwikkelingen.

 

Ontwikkelingen rijshouten dammen

De Marker Kwelderwerken zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer - IJmeer (NMIJ) van Rijkswaterstaat. In dit onderzoeksprogramma kunnen initiatiefnemers experimenten uitvoeren met innovatieve technieken en materialen. De combinatie Bureau Waardenburg, BWZ Ingenieurs, Grontmij en de Vries & van de Wiel heeft in het kader van dit onderzoeksprogramma langs de Markermeerkust tijdelijke kwelderwerken aangelegd om het ontwikkelen van habitatdiversiteit en dynamiek te onderzoeken.

Slib vastleggen

Het doel is te onderzoeken of met rijshouten dammen slib kan worden vastgelegd en welke processen hierbij spelen. Hiertoe zijn in de verschillende compartimenten van de kwelderwerken diverse uitgangssituaties nagebootst door het aanbrengen van zand of slib en het al dan niet aanplanten met riet.

Vegetatieontwikkeling en slib

Er zijn duidelijk verschillen te zien tussen de compartimenten. Het riet in het compartiment met slib doet het veel beter dan het riet in het compartiment met zand. Een verrassend neveneffect van de aanleg van de kwelderwerken is dat de zone tussen de kwelderwerken en de dijk in een hoog tempo is dichtgeslibd met zowel dun, venig slib als zand.

Beluister de reportage van Vroege Vogels waarin Arjenne Bak toelichting geeft op de ontwikkeling van Marker Stapsteen en - Kwelderwerken. (vanaf 1m.33)
 
In de periode november-december 2014 wordt de proef ontmanteld en volgen conclusies over de randvoorwaarden rondom oeverontwikkeling in het Markermeer.

Contactpersonen:

Ophoping slib en veen bij Marker Kwelderwerken, maart 2014.
Situatie zonder slib, juli 2013, direct na aanleg.