Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

VO Nieuwe Dordtse Biesbosch
U bevindt zich hier:

Voorlopig ontwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch

Wij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Alloijzen- of Bovenpolder, Elzen-noord en de Noorderdiepzone op het eiland van Dordrecht.


Voorlopig ontwerp

In deze oude kleipolders wordt de komende jaren een nieuw natuurgebied van 500 ha gerealiseerd, waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Het plan bestaat uit natte natuur, grasland, bos en een zwemplas.

Schetsontwerp en ecologie

De opdracht was afkomstig van de Dienst Landelijk Gebied (regio West). Bureau Waardenburg heeft met name een rol gehad in het opstellen van het schetsontwerp en heeft de ecologische inbreng in het plan geleverd.

Contactpersonen: