Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurlijke processen
U bevindt zich hier:

Ontwerpen met natuurlijke processen

Ruimte voor de Rivier Deventer

We scheppen condities in een gebied zodat de natuur zelf haar werk kan doen om tot een gewenste situatie te komen.

Geen eindbeeld?

Het betekent dat we niet streven naar een eindbeeld, maar dat een gebied zich blijft ontwikkelen. Daarop afgestemd beheer kan wel zorgen voor een min of meer blijvend resultaat.
Dit principe werkt met diverse opgaven, zoals rivierherstel, dijkversterking en zonneparken en windparken.

Voorbeelden
- Natuurlijke vormingsprocessen van duinen

Om de natuurlijke vormingsprocessen van grijsduin, onder invloed van wind en een fijne zandfractie, op gang brengen, pasten we voor duinvorming van de Van Dixhoorndriehoek ook het recreatieve netwerk aan ten behoeve van de natuur. Zo kunnen, met geduld, de grijze duinen zich ontwikkelen en ook langdurig blijven bestaan, zonder dat duindoornstruweel meteen weer de overhand neemt. lees meer >>

- Rivierherstel

advies in planvorming en uitvoeringsfase van rivierherstelmaatregelen.

Contactpersoon: