Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

De rugstreeppad in het havengebied Westpoort
U bevindt zich hier:

Hoe duurzaam is de populatie rugstreeppadden in Westpoort?

Havengebied Westpoort

Rugstreeppad in Westpoort

Ontheffing Tijdelijke Natuur

Meer lezen

Over de generieke ontheffing: Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort
Toepassing Netwerk Theorie: Monitoring Westpoort situatie 2017
Over tijdelijke natuur: Tijdelijke Natuur Scoort
Over tijdelijke natuur: Resultaat Tijdelijke Natuur