Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Gebiedsgerichte ontheffing Tilburg
U bevindt zich hier:

Gebiedsgerichte ontheffing Tilburg versoepelt procedures natuurwetgeving

Eerste gemeente met een gebiedsgerichte ontheffing

Alle projecten van de gemeente en van derden die onder de werking van dit soortenmanagementplan vallen, kunnen profiteren van de ontheffing. Dit betekent dat voor deze projecten geen afzonderlijke ontheffing nodig is, met alle onzekerheden die daarmee gepaard kunnen gaan.

Soortenmanagementplan

Het soortenmanagementplan is erop gericht de instandhouding van de soorten uit dit plan te waarborgen. Dat wil zeggen dat bij elk project preventieve maatregelen worden genomen, gericht op het behouden of verbeteren van het aanbod aan verblijfplaatsen. Initiatiefnemers worden nog steeds aan een onderzoeksplicht gehouden, wat met name is gericht op het voorkomen van calamiteiten (sterfte van groepen dieren) en het bepalen van de juiste maatregelen voor huismus, gierzwaluw en de genoemde vleermuizen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Smit.

Nieuwspagina's