Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Invertebrates
U bevindt zich hier:

Insecten

Inventarisatie en monitoring van insecten

Inventarisatie en monitoring van insecten, zoals dagvlinders en libellen, wordt veel toegepast om informatie te verkrijgen over de kwaliteit van (natuur)gebieden en als indicator op basis waarvan beheer en inrichting kan worden afgestemd.

In gebieden waar beschermde soorten voorkomen kan, voorafgaand aan (ruimtelijke) ingrepen, inventarisatie zelfs noodzakelijk zijn.

Insecten vormen belangrijke schakels vormen in het functioneren van ecosystemen en een hoge indicatieve waarde kunnen hebben. Dagvlinders, libellen, sprinkhanen en andere insecten staan daarom volop in de belangstelling bij natuurbeheerders en beleidsmakers.

Een aantal soorten insecten (vooral libellen, vlinders en kevers) geniet bescherming via de Flora- en faunawet. In gebieden waar beschermde soorten voorkomen kan onderzoek noodzakelijk zijn, voorafgaand aan (ruimtelijke) ingrepen die van invloed zijn op de kwaliteit van leefgebieden.

Onze deskundigen kunnen onderzoek uitvoeren naar het voorkomen van (beschermde) soorten en adviseren hoe de kwaliteit van het leefgebied van deze soortgroepen te optimaliseren.

Contactpersoon: