Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Underwater Research
U bevindt zich hier:

OnderwateronderzoekOnderzoek tropische koraalrifgemeenschappen

In het buitenland inventariseren we koraalrifgemeenschappen aan de hand van onderwatertransecten en (foto)kwadranten. Hierbij bepalen we de soortenrijkdom, koraalbedekking, gezondheidsstatus en de aanwas van juveniele koralen. Verder nemen we bodem- en watermonsters en we brengen mogelijke (door mensen veroorzaakte) schade in kaart en beoordelen die. 

Herstel van tropische koraalriffen

Verder voeren we actieve herstelmaatregelen uit voor tropische koraalriffen. Actief herstel is onder andere mogelijk door het afvangen van de voorplantingscellen van koralen

ROV en onderwatervideosysteem

We hebben er een nieuwe duiker bij! Momenteel zetten we onze onderwaterdrone, Remotely Operated Vehicle, ROV in elkaar en die zal binnenkort onze (duikende) wetenschappers gaan ondersteunen.

We zetten ook ons 'dropcam' videosysteem in om snel een groot aantal locaties te bezoeken, of te filmen op locaties waar de inzet van duikers niet mogelijk is. Hierbij laten we een camera te water die is ingebouwd in een statief. Vanaf een boot kunnen we de camera bedienen.

Dit systeem is onder andere toegepast voor het verzamelen van beeldmateriaal van de Zeeuwse banken en mosselbanken in de Voordelta en voor het bepalen van de omvang van de zuurstofproblematiek in de Grevelingen. We voeren inventarisaties en experimenten uit in stagnante zoete wateren (o.a. Volkerak-Zoommeer en IJsselmeergebied) en in zoute getijdewateren (o.a. Noordzee, de Waddenzee en Deltagebied). 

Ons team van beroepsduikers is gecertificeerd voor duiken in en bij offshore installaties (Surface supplied, IMCA and HSE approved). 

Contactpersonen

Onderwateronderzoek

Tropische koraalriffen