Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Terns in Ghana
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar sterns in Ghana

telling slaaptrek van sterns in Densu Delta - Ghana
ruiscore bepalen van een zwarte stern gevangen op de slaapplaats

Ghana is een van de belangrijkste Afrikaanse landen voor overwinterende Europese sterns.

Vooral in de periode september-oktober verblijven er vele tienduizenden tot meer dan 100.000 sterns langs de Ghanese kusten.
Vooral visdief, grote stern, dougalls stern en zwarte stern zijn zeer talrijk en het land is van zeer groot belang voor deze soorten.

Monitoring door de Ghana Wildlife Society (Birdlife partner)

Al jarenlang worden de watervogels inclusief sterns geteld in kustlagunes door de Ghana Wildlife Society (Birdlife partner). Bovendien zet deze organisatie zich met succes in voor de bescherming van sterns die tot op heden door de lokale bevolking op kleine schaal gevangen worden voor consumptie.

Center for African Wetlands

In 2000 en 2002 is er extra aandacht gekomen voor sterns in Ghana. Het Center for African Wetlands, dat gestationeerd is in Ghana, heeft zich tot doel gesteld meer achtergrondkennis te vergaren over sterns in West-Afrika met speciale aandacht voor sternsoorten die in Europa broeden en in Afrika overwinteren. De zwarte stern is hiervoor als gidssoort uitgekozen.

Kader stern onderzoek in Ghana

Het programma omvat het opzetten van onderzoek- en telprogramma's om informatie over aantallen en ecologie van de betreffende soorten te verzamelen. Een belangrijk doel is tevens om lokale vogelbescherminggroepen te trainen in begrip en kennis van hun wetlandsystemen. Sterns foerageren met name op zee en rusten in de kustwetlands. In meer of mindere mate foerageren ze hier ook. De relaties tussen de zee en de wetlands worden hierdoor duidelijk en bescherming van zee en de rijke visbestanden aldaar wordt maatschappelijk onderkend door het werk aan sterns. De lokale vissers zijn net zo afhankelijk van de zee als de sterns en in veel situaties gebruiken de vissers de sterns om goede visgronden op zee op te sporen.

Stern project en workshop in Ghana

Om deze reden is in 2000 een eerste studie uitgevoerd naar zwarte sterns en de relaties tussen zee, wetlands en vissers (van der Winden et al. 2002). Tevens werd de mogelijkheid onderzocht om meer deelnemers uit andere West-Afrikaanse landen te betrekken in de programma's. Dit heeft ertoe geleid dat in oktober 2002 de West-Afrikaanse Stern Werkgroep werd opgericht als onderdeel van het Centre for African Wetlands op een internationaal symposium in Accra. Deelnemers uit Senegal (Direction Parc Nationaux), Ghana (Centre for African Wetlands, Ghana Wildlife Society), Benin (CEROE) en Nederland (Bureau Waardenburg) waren vertegenwoordigd op dit symposium. Wederzijds is informatie uitgewisseld en zijn de afgevaardigden uit Senegal, Ghana en Benin getraind in het gebruik van computerprogramma's voor de verwerking van hun veldgegevens. 

Ecologisch onderzoek

Resultaten van het onderzoek

Contact: