Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Onderzoek en advies weidevogels
U bevindt zich hier:

Onderzoek en advies weidevogels

Nederland weidevogelland

Nederland is ondanks haar relatief beperkte oppervlak van groot belang voor weidevogels. De laatste decennia zijn de aantallen weidevogels in Nederland sterk afgenomen.

De afname van het aantal weidevogels wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een afnemend broedsucces. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren: peilverlaging, vervroeging van de maaidatum, intensievere beweiding, verstedelijking, verruiging en toename predatiedruk.

Karteringen en advies voor inrichting en beheer

Wij voeren voor verschillende instanties in Nederland inventarisaties uit om een actueel overzicht te geven van de aantallen en verspreiding van weidevogels. Daarnaast geven wij advies over het beheer en de inrichting van weidevogelgebieden. Onze kennis wordt gebruikt door terreinbeheerders en overheden voor het opstellen van beheerplannen.

Tevens doen wij onderzoek naar de effecten van ruimtelijke ingrepen op weidevogels en adviseren wij over maatregelen voor mitigatie en compensatie.

Contactpersoon: