Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Koraalriffen
U bevindt zich hier:

Koraalriffen

Wij inventariseren koraalrifgemeenschappen aan de hand van onderwatertransecten en (foto)kwadranten. We bepalen hierbij o.a. de soortenrijkdom, koraalbedekking, gezondheidsstatus en de aanwas van juveniele koralen. Verder nemen we bodem- en watermonsters, brengen in kaart mogelijke schade is en beoordelen die. 

Herstel van tropische koraalriffen

Contactpersoon: