Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Stofzuiger monitoring dood hout

De onderwaterstofzuiger: een nieuwe bemonsteringstechniek

Een bijzonder project vraagt om bijzondere monitoring: voor de macrofaunabemonstering van de pilot rivierhout, gebruiken wij een speciaal door ons ontwikkelde onderwaterstofzuiger.


Stofzuiger monitoring dood hout

Bureau Waardenburg heeft, samen met Hydrobiologisch adviesbureau Klink, in 2016 weer de macrofauna monitoring van de pilot rivierhout in de Lek, de Nederrijn en de IJssel uitgevoerd.

Voor de macrofaunabemonstering gebruikten wij een speciaal daarvoor ontworpen onderwaterstofzuiger. Het apparaat is geoptimaliseerd voor bemonsteringen van de leefgemeenschap van macrofauna op dit soort substraten.

De methode is ook reeds succesvol toegepast voor het bemonsteren van scheepswrakken op de Noordzee en van rifballen in het Markermeer.

Macrofauna bemonstering hard substraat

Groot voordeel van de onderwaterstofzuiger is dat een groot oppervlak onder water bemonsterd kan worden zonder dat het substraat naar boven gebracht hoeft te worden. Hierdoor gaat er vrijwel geen materiaal verloren.

Met een kwadrant bemonsteren we een vast oppervlak, zodat naast de soortsamenstelling ook de dichtheid van de macrofaunagemeenschap nauwkeurig en reproduceerbaar bepaald kan worden. Actuele stand van zaken rond de pilot rivierhout is te vinden op rijkswaterstaat.nl:

Voor vragen over de onderwaterstofzuiger kunt u contact opnemen met: