Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Offshore ecological research
U bevindt zich hier:

Offshore ecologisch onderzoek

windpark onderzoek met vogel radar

Bent u werkzaam offshore en moet er ecologisch onderzoek uitgevoerd worden? Bureau Waardenburg heeft een team dat volledig getraind en gecertificeerd is voor dit type werkzaamheden en helpt u graag! Hieronder een overzicht van onze expertise.

Meer specifieke informatie over contactpersonen en projecten kunt u vinden in onze offshore nieuwsbrief van juli 2012 en onze leaflet Ecology and Offshore Windenergy.

Vogelonderzoek

Wij gebruiken diverse technieken om vliegbewegingen van zeevogels in beeld te brengen. Zo hebben we een geautomatiseerd radarsysteem (Merlin), waarmee we de aantallen vogels, trekroutes en vlieghoogtes 24 uur per dag kunnen monitoren (ook bij slecht weer en/of in het donker). Daarnaast voeren we regelmatig vliegtuigtellingen uit op de gehele Noordzee en zetten we onze medewerkers in op platformen, meetmasten en onderzoeksschepen om visuele waarnemingen uit te voeren. Tenslotte beschikken we ook over GPS loggers, waarmee we vliegbewegingen van diverse soorten waaronder aalscholvers en kleine mantelmeeuwen vast hebben weten te leggen.

Marine Mammal Observers (MMO's)

Tijdens vliegtuigtellingen en visuele waarnemingen van vogels op zee worden ook altijd waarnemingen van zeezoogdieren vastgelegd. Enkele van onze medewerkers zijn gecertificeerd als Marine Mammal Observer (conform JNCC richtlijnen) en zijn betrokken geweest bij het monitoren van zeezoogdieren tijdens heiwerkzaamheden op de Noordzee. Daarnaast hebben onze medewerkers zeezoogdieren gemonitoord vanuit vliegtuigen en helicopters (bv. Nieuw-Zeeland) en vanaf onderzoeksschepen (Atlantische Oceaan, Antarctica).

Lees meer over het ontwikkelen en testen van verschillende methoden van zeezoogdier tellingen.

Beroepsduikers

Wij hebben mariene ecologen die sinds 2009 volledig gecertificeerd zijn als beroepsduiker en die sinds 2012 ook bevoegd zijn om te duiken op offshore installaties. Bureau Waardenburg heeft duikonderzoek uitgevoerd in windmolenparken, op scheepswrakken, op platformen en in gebieden met bijzondere natuurwaarden (zoals bijvoorbeeld de Klaverbank). Ook hebben onze duikers in een groot aantal andere landen wetenschappelijke duikactiviteiten uitgevoerd waaronder de Nederlandse Antillen (Curacao, Bonaire), Nieuw Zeeland (o.a. fjorden en offshore eilanden) en Frankrijk (Middellandse Zee).

 

Drop-cam surveys

Sinds 2008 heeft Bureau Waardenburg een drop-cam systeem: een videocamera ingebouwd in een frame verbonden met een laptop. Hiermee kunnen we snel een indruk krijgen van hoe het er onder water uitziet. De aanwezige ecologische waarden (bv. bodemdieren, vissen, schelpenbanken) en effecten van menselijke activiteiten kunnen in beeld gebracht worden. De methode is eerder ingezet om bodemdieren en schelpenbanken in kaart te brengen (vogelvoedsel) en het effect van zandsuppleties zichtbaar te maken. We hebben deze methode met succes ingezet op onder andere de Klaverbank, de Zeeuwse banken, de Voordelta en nabij Ameland.

Contactpersoon: