Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Oeverzwaluwen: vaste verblijfplaatsen voor flexibele soort?
U bevindt zich hier:

Oeverzwaluwen: vaste verblijfplaatsen voor flexibele soorten?

We beschrijven in het laatste nummer van Journaal Flora en Fauna hoe er flexibeler omgesprongen zou kunnen worden met oeverzwaluwen in de praktijk in het kader van de Flora- en faunawet.

De oeverzwaluw is een soort die sterk profiteert van dynamische leefgebieden en tegenwoordig in Nederland in belangrijke mate afhankelijk is van broedhabitat op bouwterreinen. Tegelijkertijd wordt er zeer rigide omgesprongen met deze soort door de wetgeving die zeer strikt wordt uitgelegd. Heeft de oeverzwaluw daar wel baat bij? En kan het ook iets praktischer op een dusdanige wijze dat de oeverzwaluw profiteert en de werkzaamheden toch door kunnen gaan?

Publicaties