Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief voorjaar 2018
In deze nieuwsbrief lichten we weer enkele actuele onderwerpen voor u uit. Veel leesplezier en geniet van de lente!

Onderwerpen:

Wat overkwam deze schildpad?


In 2017 viste een Nederlandse kotter een zeeschildpad op in de Oosterschelde. In ons lab analyseerden we de de inhoud van maag en darmen. Om te bepalen waar zij vandaan komt, is DNA afgenomen.

Lees meer...
Staat van Instandhouding kamsalamander in Drenthe


Voor de provincie Drenthe hebben wij de Staat van Instandhouding van de kamsalamander voor vier Natura 2000-gebieden in kaart gebracht. Hoe doe je zoiets?

Lees meer...
Voortgang de Groene Motor


De Groene Motor zet vaart achter het behalen van de KRW doelstellingen van Hoogheemraad Delfland. Lees hoe wij met Delfland werken aan een betere waterkwaliteit.

Lees meer...
Zonneparken en biodiversiteit


De inrichting en beheer van zonneparken kan bijdragen aan de biodiversiteit. Onder voorwaarden kunt u uw project aanmelden als Verified Conservation Area.

Lees meer...
Nieuwe vondsten marien fytoplankton


Al 25 jaar worden de zoute Rijkswateren gemonitord op fytoplankton. Dit maakt het mogelijk trends te signaleren. We presenteren twee warmteminnende nieuwkomers.

Lees meer...
Ook de natuur lift mee met kadeverbetering


Met drie inrichtingsprincipes kan de natuur langs het Achterwaterschap integraal worden versterkt wanneer er kadeverbetering plaatsvindt.

Lees meer...
Kleine mantelmeeuwen vangen op zee


In een pilot-studie gaan we kleine mantelmeeuwen vangen bij een offshore windmolenpark en uitrusten met GPS-loggers.

Lees meer...
Vogeltellingen via de webcam


Om de mogelijkheden van vogeltellingen via een webcam verder uit te vogelen, hebben we een proefopstelling bij de Hoogekampse Plas gebouwd. Ook zijn onze 'visdiefhotels' live te volgen dit broedseizoen.

Lees meer...
Zwerfvuil in de Waddenzee


Ook in ons Werelderfgoed Waddenzee ligt veel zwerfafval. In 2018 voeren we voor RWS een onderzoek uit naar zwerfafval in de Waddenzee. 

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Vul een trefwoord in en gebruik de zoekmachine rechtsboven op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.