Nieuwsbrief september 2013
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:

Drone hulpmiddel bij vegetatieonderzoek


Uit een pilot met een miniatuurhelicopter met camera, moet duidelijk worden in hoeverre drones inzetbaar zijn bij monitoring van vegetatie.

Lees meer...
Geomorfologische kartering Westerschelde


Drie jaar achtereen hebben we de geomorfologie van slikken en platen van de Westerschelde in kaart gebracht. 

Lees meer...
Dynamiek terug in duinen


Kun je zowel natuur- als recreatiewaarden van een duingebied verhogen door een andere inrichting? 

Lees meer...
Testresultaten glasaaldetector positief


In de afgelopen 3 jaar hebben we een installatie ontwikkeld om glasaal te vangen, de glasaaldetector. Het is een  drijvende installatie die gebruik maakt van een lokstroom.


Lees meer...
Ondersteuning bij 'Het nieuwe samenwerken' in Amersfoort


Een burgerinitiatief in Amersfoort nam het voortouw bij het maken van een plan voor een nieuw park. 

Lees meer...
Waterleidingbedrijf zet zich in voor rugstreeppadden


Mooi voorbeeld van hoe economische ontwikkeling en natuurbescherming hand in hand kunnen gaan.

Lees meer...
Bijdrage aan 'Overstekend Wild' van Vara's Vroege Vogels


De programmamakers van Vroege Vogels TV gaan mee met onze wekelijkse controles op ecoducten. 

 

Lees meer...
Geaccrediteerd!


Per 28 augustus 2013 zijn we geaccrediteerd voor macrofauna-analyses
(NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005).

Lees meer...
Waarneming Pro


Maak kennis met WrnPro: projectmatige registratie van data van ecologisch veldwerk. 

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.