Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief september 2014
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:


Centrale planning monitoring natuur Zuid-Holland


Met het PMP Biodiversiteit maakt de provincie Zuid-Holland de ontwikkeling van de natuur inzichtelijk. O.a. door de afstemming van monitoring van alle afzonderlijke natuurgebieden.

Lees meer...
Populatiemodel kleine mantelmeeuw


Om de effecten op zeevogels door aanvaringen met offshore windturbines te kwantificeren, hebben we een populatiemodel ontwikkeld om cumulatieve effecten door te rekenen.

Lees meer...
Analyse microplastics in watermonsters


Wij analyseren microplastics in watermonsters. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om microplastics te reduceren met behulp van....

Lees meer...
Slimme planning ecologisch advies loont


De natuur glijdt langzaam richting een rustperiode waarin zij zich voorbereidt op het nieuwe groeiseizoen. Het is de uitgelezen tijd voor reflectie en het maken van nieuwe plannen.


Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.