Nieuwsbrief november 2013
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:

Pelagisch visonderzoek voor sterns


Nieuwe vangsttechniek toegepast om het aanbod van relevante prooisoorten voor sterns inzichtelijk te maken, in het kader van het monitoringsprogramma Tweede Maasvlakte. 

Lees meer...
Videomonitoring bij vistrap en rifballen


Dit jaar zien we in de ver- schillende monitoringprojecten weer heel wat dieren door de cameralens. Kijk met ons mee naar de onderwaterbeelden van vistrappen en rifballen.

Lees meer...
Natuur en landschap in DBFM


Bij aanbesteding van een 'Design, Build, Finance and Maintain contract', zijn meestal regels opgenomen over het omgaan met natuur en landschap. In elke fase van uw DBFM-contract kunnen wij u bijstaan.

Lees meer...
Dassen hebben geen moeite met graven


Bij de Zuid-Willemsvaart is met cameravallen het effect van graafwerkzaamheden op dassen onderzocht. Twee burchten bevonden zich op nog geen 100 m. afstand.

Lees meer...
Proef Markermeer met rijshouten dammen


Deze zomer zijn proefvakken voor het experiment Marker Kwelderwerken aangelegd. Een eerste monitoring met behulp van een drone is uitgevoerd. Meer in een artikel hierover in dagblad Trouw.

Lees meer...
Nut en noodzaak natuurvriendelijke oever


De aanleg van NVO's heeft een positief effect op de ecologie. Hoeveel winst dit oplevert voor de KRW doelen blijft een lastige opgave. Lees meer over de haalbaarheidsstudie voor het Eemskanaal.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.