Nieuwsbrief november 2012
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.Evaluatie natuurvriendelijke oevers Lek


Zijn natuurvriendelijke oevers wel een effectieve KRW maatregel voor de Lek? De resultaten van zes jaar monitoring op een rij.

Lees meer...
Paalwoning voor vleermuizen


In Utrecht staat sinds september een bijzonder object: een paalkast voor vleermuizen. 

 

Lees meer...
De risico's van mannelijke Japanse duizendknopen


Tot voor kort werd aangenomen dat er in Nederland alleen vrouwelijk exemplaren van deze exotische plantensoort waren te vinden. Nu zijn de verspreiding en risico's in kaart gebracht.

Lees meer...
Mitigeren en voorkomen van effecten van zandsuppleties


Informatie over ecologie en verspreiding van kust- en zeevogels  helpt kustbeheerders en uitvoerende instanties effecten van zandsuppleties zo veel mogelijk te vermijden.

Lees meer...
Hydrobiologische monitoring voor 9 waterschappen


De komende 3 jaren gaan we een groot deel van de hydrobiologische werkzaamheden van Aquon uitvoeren.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.