Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief najaar 2015
In deze nieuwsbrief lichten we weer enkele actuele onderwerpen voor u uit. Veel leesplezier en geniet van de herfstpracht!

Onderwerpen:

Onderwaterstofzuiger


We gebruikten dit jaar een onderwaterstofzuiger voor de monitoring van macrofauna op dood hout. We ontwikkelden deze stofzuiger zelf, speciaal voor dit doel.

Lees meer...
Een beurs voor 4 jaar onderzoek ecosysteemherstel


STW beurs voor vier jaar wetenschappelijk onderzoek naar BESE elements: door ons ontwikkelde biologisch afbreekbare structuren voor ecosysteemherstel. 

 

Lees meer...
Nieuwe regeling Tijdelijke Natuur


Braakliggende grond biedt kansen voor natuur zonder risico op tijdrovende en kostbare procedures. Ook als de kans groot is dat beschermde soorten zich vestigen op het terrein.

Lees meer...
Twintig jaar onderzoek naar faunapassages


In 20 jaar hebben we 50 studies uitgevoerd naar het gebruik van in totaal 450 faunapassages. Een (meta)analyse van de resultaten is in voorbereiding, de abstracts zijn al beschikbaar.

Lees meer...
Waterkwaliteit Maas


De waterkwaliteit van de Grensmaas verbetert gestaag. Maar waarom worden de KRW doelen dan nog niet gehaald?

Lees meer...
Wandelende zanddepots voor oeverzwaluw en rugstreeppad


Bij het beheer in Boekelermeer-Zuid gaat het er ruig aan toe, met instant succes. Binnen enkele weken na de oplevering van het terrein vestigden zich er al de eerste oeverzwaluwen. 

Lees meer...
Presentaties vogels en energievoorzieningen


Presentaties Hein Prinsen enthousiast ontvangen tijdens de interactieve dag over ecologie en windenergie (17 sept.) en tijdens de Expert meeting (28-30 okt. DL) over hoogspanningsverbindingen en vogels.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.