Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief mei 2014
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:

Effectiviteit KRW maatregelen


Om de doelen van de KRW te halen heeft WSHD waterkwaliteitsmaatregelen voorgesteld. Door kosten en ecologische effecten inzichtelijk te maken kan prioritering....

Lees meer...
Dijkverzwaringsplan met unieke meerwaarde?


Ons team van natuurwetgevingsspecialisten, rivierecologen en landschapsarchitecten
brengen de kansen en risico's in beeld en begeleiden uw project tijdens de ontwerpfase en uitvoering.

Lees meer...
Effecten van groen licht op insecten


Op een industrieterrein in Duitsland onderzoeken we de effecten van groen en oranje licht op nachtactieve insecten.

Lees meer...
Dynamiek terug in de duinen


Fase 1 van de herinrichting is gereed. Vanaf het eerste schetsontwerp zijn we betrokken bij de herinrichting van de Van Dixhoorndriehoek. Grijsduin kan nu ontstaan.

Lees meer...
Cursus boombeheer en vleermuizen


Hoe kan bij beheer en onderhoud van bomen in stedelijk gebied praktisch rekening gehouden worden met beschermde vleermuizen en hun verblijfplaatsen? Verslag van de cursus voor de gemeente Utrecht.

Lees meer...
Workshop Herstel Platte oesterbanken Noordzee


Tijdens het Noordzeecongres 2014 waren we met een workshop aanwezig.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.