Nieuwsbrief mei 2013
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:


Inventarisatie ecoduct De Munt, verschillende methodieken


De Vlaamse overheid laat het in 2011 gerealiseerde ecoduct De Munt (Wuustwezel) monitoren. De resultaten van het eerste jaar zijn gerapporteerd.

Lees meer...
Naar een ecologisch gezonder Markermeer-IJmeer


Nieuwe proeven om het Markermeer-IJmeer ecologisch gezonder te maken. 'Marker kwelderwerken' en 'Marker stapsteen' zijn veldexperimenten in de Waterproeftuin van het Markermeer-IJmeer.

Lees meer...
Toetsing Rijkswateren aan nieuwe KRW maatlatten


Van alle Rijkswateren hebben we de biologische kwaliteitselementen macrofyten, fytobenthos, macrofauna, vis en fytoplankton,  getoetst aan de nieuwe KRW maatlatten (2015-2021).

Lees meer...
Overzichtsrapport invasieve vogelsoorten


Er zijn op dit moment 20 vogelexoten die voet aan de grond hebben gekregen in ons land. Op onze website kunt u een overzichtsrapport downloaden over invasieve vogelexoten in Nederland.

Lees meer...
Bruikbaarheid vleermuiskasten


Welke ontwerpen van vleermuiskasten zijn het meest doeltreffend? Welke materialen zijn het beste? Op welke hoogte moet een kast hangen? De meest recente kennis is nu samengebundeld.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.