Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief maart 2014
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:

Bomen in de Lek


Voor verhoging van de biodiversiteit, van met name macrofauna en vis, zijn dode bomen aangebracht in de Lek. Bureau Waardenburg assisteert Rijkswaterstaat bij dit project.

Lees meer...
Bescherming zwarte stern effectief


Bescherming in veenweiden laat zien dat succesvol agrarisch natuurbeheer voor bedreigde fauna goed mogelijk is en dat samenwerking tussen particulieren en natuurbeheerders meerwaarde geeft.

Lees meer...
Publicaties biodiversiteit hard substraat in Noordzee


Al decennia lang behoort onderwatermonitoring van biodiversiteit op hard substraat tot een kernexpertise van Bureau Waardenburg. Nieuwe publicaties zijn verschenen.

Lees meer...
Ecologisch verantwoorde ontwikkeling energiebronnen


In fase 1 van een wereldwijd onderzoek wordt een review samengesteld met recente informatie over de effecten van duurzame energiebronnen op migrerende soorten als vogels en vleermuizen.

Lees meer...
Bosaanplant met ecologische meerwaarde


Bij bosaanplant als compensatie in het kader van de Boswet kan ecologische meerwaarde behaald worden door te spelen met de verhouding bomen en (bloem- en vruchtdragende) struiken.   

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.