Nieuwsbrief juni 2012
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.
Rifballen voor nieuwe natuur in Markermeer


Het Markermeer heeft er sinds kort een bijzonder onderwaterlandschap bij: een natuurrif van 'rifballen'. Zie het videoverslag van omroep Flevoland.

Lees meer...
Foerageergedrag aalscholvers in beeld met GPSloggers


De eerste resultaten van het onderzoek met GPS-loggers zijn boven verwachting gedetaillleerd. Het levert een uniek inzicht in het leven van broedende aalscholvers. 

Lees meer...
Kweek van driehoeksmosselen voor waterzuivering


Driehoeksmosselen zuiveren water. We kweken deze mosselen daarom zelf. 
De methode waarop is gepatenteerd door Bureau Waardenburg bv.

Lees meer...
Inventarisaties uiterwaarden Programma Stroomlijn en KRW


Een natuurlijke inrichting van de uiterwaarden en toch goede doorstroming. De inventarisatie van natuurwaarden biedt handvatten voor beslissingen.

Lees meer...
Oproep medewerking onderzoek purperreigers


Voor tellingen bij slaapplaatsen zoeken we samenwerking met vogelwerkgroepen, terreinbeherende instanties en vrijwilligers.

Lees meer...
Gierzwaluwen goed geisoleerd

 

Na-isolatie dak kan zonder aantasting verblijfplaatsen gierzwaluwen

Lees meer...
Agami reigers in Frans Guyana gevolgd


Het leefgebied van de Agami reiger in Frans Guyana staat onder druk. Onderdeel van een beschermingsprogramma is onderzoek met satellietzenders.

Lees meer...
Succesvolle compensatie voor rugstreeppad


Ruimtelijke ontwikkeling en natuurontwikkeling kunnen hand in hand gaan. De gemeente Vlissingen zorgt voor leefgebied op lange termijn.

Lees meer...
Effectanalyse flexibel peilbeheer


We onderzoeken in 2012 in hoeverre flexibel peilbeheer kan zorgen voor een toename van de KRW score.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.