Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief januari 2015
In deze nieuwsbrief lichten we weer actuele onder- werpen voor u uit. Hopelijk leest u met even veel plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.

Onderwerpen:

Gelukkig nieuwjaar


Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen in 2014 en wensen u een voorspoedig 2015!

Lees meer...
Peilbeheer en KRW doelen


Op basis van een watersysteemanalyse kunnen de effecten van peilbeheer op KRW-doelen worden bepaald. We hebben het Waterschap Hollandse Delta geadviseerd bij optimalisatie van het peilbeheer. 

Lees meer...
Positieve trends bijzondere planten


In veel natuurgebieden neemt het aantal bijzondere plantensoorten toe. Dat blijkt uit de meer dan 20 vegetatie- en plantensoortenkarteringen die Bureau Waardenburg in de periode 2012-2014 heeft uitgevoerd.

Lees meer...
Stilstandvoorziening van windturbines voor grutto


Op grond van het veldonderzoek bij het geplande windpark den Tol is bepaald hoe negatieve effecten op de lokale grutto populatie met zekerheid zijn uit te sluiten.

 

Lees meer...
Vistrap Sambeek leeg


De 200 meter lange vispassage in Sambeek moest helemaal leeggevist worden zodat herstelwerkzaamheden uitgevoerd konden worden. Er werden 11 soorten vissen gevangen.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.