Volg ons op Twitter: @buwanl

Nieuwsbrief februari 2017
In deze nieuwsbrief lichten we weer enkele actuele onderwerpen voor u uit. Ook brengen wij graag onze vacatures bij Vogelecologie en Aquatische Ecologie onder de aandacht. Veel leesplezier!

Onderwerpen:

Stilstandvoorziening windturbines Eemshaven


Hoe zorg je voor de grootste beperking van sterfte onder vogels tijdens de nachtelijke seizoenstrek over de Eemshaven, met behulp van een stilstandsvoorziening?

Lees meer...
Larven rivierprik gevonden in oevergeul Waal


De zeldzame rivierprik plant zich voort in de Waal. Bij een inventarisatie met een onderwaterstofzuiger, zijn voor het eerst een groot aantal larven aangetroffen van deze bijzondere vis.

Lees meer...
Natuurvisies & kwaliteits- plannen Natuurmonumenten


Natuurvisies en kwaliteits- plannen zijn onderdelen van de Beheercyclus van Natuurmonumenten, een voorwaarde voor certificering in het kader van het SNL.

Lees meer...
Veldgids gemeente Zeist


Herkenning van soorten in het veld is een voorwaarde voor effectieve bescherming. Daarvoor hebben we samen met de gemeente een veldgids geschreven.

Lees meer...
Koeman en Bijkerk is ons zusterbedrijf


Sinds januari 2017 zijn Koeman en Bijkerk en Bureau Waardenburg zusterbedrijven.

Lees meer...
Van doelsoort naar inrichting


Met welke inrichtingsmaatregelen kun je ervoor zorgen dat doelsoorten zich ergens echt gaan thuis voelen? Vele wegen leiden naar Rome.

Lees meer...
Onderwaterstructuren goed voor vis


Filmpje! Bekijk de informatieve video met mooie onderwaterbeelden over het belang van onderwaterstructuren voor vissen en het verbeteren van (vis)wateren.

Lees meer...
VACATURES


Wij zoeken projectleiders en projectmedewerkers voor de sectoren Vogelecologie en Aquatische Ecologie.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Vul een trefwoord in en gebruik de zoekmachine rechtsboven op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.