Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nieuwe macrofaunasoorten
U bevindt zich hier:

Nieuwe macrofaunasoorten voor de Nederlandse wateren in de Zeeuwse Delta

Overzicht bijzondere waarnemingen 2019

 

Een drietal interessante vondsten van de afgelopen twee jaar uit de Zeeuwse Delta brengen wij graag nog even bij u onder de aandacht.

gladde snavelneut, Yoldia limatula

 

Gladde snavelneut

In de Westerschelde is vlak bij de Sloehaven nabij Vlissingen de tweekleppige Yoldia limatula

Verder lezen:
www.naturetoday.com
www.natuurpunt.be

brakwaterkorfschelp, Potamocorbula amurensis

 

Brakwaterkorfschelp

Eveneens in de Westerschelde is in 2019 op een groot aantal locaties de brakwaterkorfschelp Potamocorbula amurensis Potamocorbula amurensis


www.spirula.nl

borstelworm, Erinaceusyllis erinaceus

Erinaceusyllis erinaceus

De introductie van nieuwe soorten kan ook gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Zo vonden wij in diverse monsters van het MWTL-programma, verspreid over het oostelijk en westelijk deel van het Grevelingenmeer, een ons onbekende borstelworm. In dit geval lijkt het te gaan om Erinaceusyllis erinaceus, die voorkomt in de Middellandse Zee, Atlantische oceaan en ook in de Noordzee, maar tot nu toe niet in het Nederlandse deel. Het is dan ook vrij bijzonder te noemen dat hier, in een vrij afgesloten zeearm van de Noordzee, de eerste populatie opduikt. Erinaceusyllis behoort tot de familie Syllidae. Deze wormen zijn slechts enkele millimeters lang waardoor de kans op ontdekking veel kleiner is dan bij bijvoorbeeld tweekleppigen.

Eenmaal onder de microscoop blijken ze, ondanks hun geringe formaat, een aantal prachtige kenmerken te vertonen, zoals de vorm van de kieuwen en de borstelharen voorzien van een scharnier, waarbij het topdeel met een rij tanden bezet is. Erinaceus is de Latijnse naam voor de egel, waar het wormpje met de vele kleine papillen op het gehele lichaam de fantasievolle naamgever blijkbaar aan deed denken. We hebben materiaal gestuurd naar een internationaal expert ter bevestiging.

Contacpersoon: