Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nieuwe vondsten marien fytoplankton
U bevindt zich hier:

Nieuwe vondsten tijdens de monitoring van marien fytoplankton

Vestiging Noord monitort in opdracht van Rijkswaterstaat het fytoplankton in de zoute Rijkswateren. Deze monitoring loopt al meer dan 25 jaar, en wordt sinds 2000 onafgebroken in Haren uitgevoerd.

Deze monitoring heeft een enorme berg data opgeleverd, meer dan 500.000 records. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht is deze data recentelijk gecombineerd met de chemische meetdata tot een goed doorzoekbare database, zodat trends in de tijd zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

Fytoplankton als indicator voor klimaatverandering

Bij de monitoring komen we geregeld soorten tegen die vanuit de warmere zones onze kant op komen. Soms zien we deze soorten door de jaren heen ingeburgerd raken, als indicator van een veranderend klimaat. Het registreren van dergelijke verschuivingen is een belangrijke reden om deze monitoring te continueren.

Bellerochea horologicalis is een fragiel kiezelwier dat nog nooit eerder zo ver noordelijk is gerapporteerd. Het is aangetroffen in de (na)zomermonsters van 2017 in de Westerschelde.

Bellerochea horologicalis

Oxyphysis oxytoxoides is een middelgrote dinoflagellaat, die zo nu en dan onze kant op migreert vanuit de warmere gebieden. Deze soort maakt een cellulosepantser om zich heen, dat voor determinatiedoeleinden kan worden aangekleurd met fluorescente kleurstoffen. Oxyphysis oxytoxoides is eenmaal eerder aangetroffen bij Vlissingen in 1992, en nu opnieuw gedetecteerd voor de Zeeuwse kust. 

Oxyphysis oxytoxoides

Om trends over meerdere decennia te signaleren, is continuering van deze langdurige en intensieve monitoring van de zoute Rijkswateren noodzakelijk. In de afgelopen jaren is overwogen dit meetprogramma te beperken tot enkele indicatorsoorten. Gelukkig is het belang van een uitgebreide monitoring ingezien en wordt de keuze om de volledige monitoring voort te zetten breed gedragen.