Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Legislation and Regulations
U bevindt zich hier:

Natuurtoets

 

 

Wanneer krijg ik met natuurwetgeving te maken?

U kunt met natuurwetgeving te maken krijgen als u van plannen hebt voor ruimtelijke ordening en inrichting op een locatie waar beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn of in/nabij een beschermd gebied. Ook bij het uitvoeren van achterstallig onderhoud en bij regulier beheer bestaat het risico op overtreding van de wet. 

Natuurtoets / KRW-toets

Door in een vroeg stadium in kaart te laten brengen wat de risico's zijn voor uw project, kan vertraging bij de uitvoering worden voorkomen. Een natuurtoets stelt daarvoor de aard en omvang van effecten op beschermde natuur vast. De toets maakt duidelijk of een ontheffing dan wel vergunning noodzakelijk is. Ook wordt duidelijk of maatregelen nodig zijn om nadelige effecten op beschermde natuur te voorkomen, verminderen of te compenseren.

onderzoek / quick scan

quick scan. De quick scan is bedoeld om snel inzicht te geven in risico's voor uw project. 

Nieuwe Wet natuurbescherming vanaf 2017

Op 1 januari 2017is de Wet natuurbescherming in werking getreden.  Lees meer >>

Voor meer informatie over natuurwetgeving kunt u contact opnemen met:

Wilt u een offerte via de mail, graag de e-mail richten aan ons algemene mailadres info(at)buwa.nl.