Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natural water treatment
U bevindt zich hier:

Natuurlijke waterzuivering

In opdracht van diverse gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen, meerdere hebben we studies uitgevoerd naar de inzet van natuurlijke organismen ten behoeve van waterkwaliteitsverbetering. We hebben daardoor kennis opgebouwd over natuurlijke zuiveringsprocessen, zoals opname van voedingsstoffen door planten en afbraak en omzetting van verontreinigingen door micro-organismen. 

HelofytenfiltersMosselen     

Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) komen vrijwel in heel Nederland voor in zoet tot zwak brak water. Mosselen filteren zwevend materiaal uit het water gebruiken het deels als voedsel. Het onbruikbare deel wordt uitgescheiden en vastgelegd op de waterbodem. Zowel algen als microverontreinigingen (gebonden aan zwevend materiaal) kunnen op deze manier worden verwijderd uit het water.

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we periodiek inventarisaties uit in een aantal grote wateren, waarbij tevens de filtratiecapaciteit wordt berekend van de aanwezige mosselstand. Hierdoor krijgen we inzicht in de invloed van driehoeksmosselen op bijvoorbeeld de helderheid van het water en de ontwikkeling van algen.

Driehoeksmosselen worden ook gebruikt als indicator voor de mate waarin   verontreinigingen aanwezig zijn in het water. Op basis van het gehalte van deze stoffen in de driehoeksmosselen kan worden ingeschat in hoeverre andere diersoorten in de voedselketen worden blootgesteld aan verontreinigingen.

Terug naar Beheer