Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurwaarden en natuurbegraven
U bevindt zich hier:

Natuurwaarden en natuurbegraven

Natuurbegraven is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuurbegraafplaatsen komt men vraagstukken tegen zoals: Kunnen bestaande natuurwaarden behouden blijven? Of, zijn er zelfs mogelijkheden natuurwaarden te verhogen? Hieronder drie situaties.

Open plekken in bos voor natuurbegraven 

Graven en gravers

Water voor de alpenwatersalamander

Een natuurgebied kan te nat zijn om te kunnen begraven. Zo is er een gebied waar eerst delen opgehoogd moeten worden, voordat er overgegaan kan worden tot het aanleggen van natuurgraven. Maar in dit natte gebied plant de alpenwatersalamander zich nou juist voort, bijvoorbeeld in sloten en plassen die in karrensporen blijven staan. De oplossing hiervoor komt, in dit geval, in de vorm van nieuw voor de alpenwatersalamander aangelegd ven. 

Wat doen wij?

Natuurbegraven Nederland (NBN) is een van de aanbieders van natuurbegraven. Het bedrijf heeft een ambitieus programma voor de realisatie van natuurbegraafplaatsen door heel Nederland. Wij ondersteunen Natuurbegraven Nederland bij de ontwikkeling van hun natuurbegraafplaatsen. We verzorgen de noodzakelijke inventarisaties en natuurtoetsen. Daarnaast ondersteunen we NBN in de juridische procedures rond de stichting van de nieuwe natuurbegraafplaatsen.

En, zeker zo belangrijk, we adviseren NBN hoe een gebied natuurvriendelijk in te richten en hoe de aanwezige natuurwaarden op een goede manier in te passen. We werken hierbij direct samen met het ontwerpteam. Het uitgangspunt is altijd de reeds aanwezige natuurwaarden te versterken en de kwaliteiten van het betreffende terrein te behouden en waar mogelijk zelfs te vergroten.

Tijdens de uitvoering van de plannen leveren we ecologische begeleiding in de vorm van ecologische werkprotocollen en toezicht in het veld. Dit borgt de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Tenslotte ondersteunen we door advisering bij het opstellen van de beheerplannen voor de natuurbegraafplaatsen.

Contactpersoon projecten natuurbegraven