Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurtoetsen dijkverzwaring Lek
U bevindt zich hier:

Natuurtoetsen dijkversterking Lek

In het kader van de versterking van de dijk bij de Lek hebben we voor  Waterschap Rivierenland de effecten op beschermde natuurwaarden op drie trajecten in beeld gebracht. We hebben deze projecten uitgevoerd in samenwerking met RAVON en SOVON.

De onderzoeken zijn uitgevoerd voor de trajecten:

  • Kinderdijk - Schoonhovense veer
  • Rijswijk - Opheusden en
  • Fort Everdingen - Ravenswaaij.

Het doel was te bepalen of de dijkverzwaringen konden leiden tot overtredingen van de wetten en regels die toezien op bescherming van de natuur. Als dit het geval was, werd bepaald onder welke voorwaarden ontheffing (Ffwet), vergunning (Nbwet) en/of toestemming (EHS) kon worden verkregen.

 In de rapportages van de onderzoeken:

  • is verslag gedaan van het veldonderzoek
  • zijn de effecten op beschermde soorten planten en dieren (Ffwet) en beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en EHS) bepaald
  • en zijn de mogelijkheden voor mitigatie en compensatie van de effecten op een rij gezet.

Als u meer informatie wilt over natuur en dijkversterking, kunt u contact opnemen met: