Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natura 2000
U bevindt zich hier:

Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. De Natura 2000-gebieden zijn beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming.

Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden 

Bureau Waardenburg kan voor u specialistische ecologische kennis  leveren voor het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. Zo hebben wij in samenwerking met Witteveen en Bos belangrijke achtergronddocumenten geleverd voor het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Wieden en de Weerribben. 

Regels in en nabij Natura 2000-gebieden

De Wet natuurbescherming regelt wat mag en niet mag in en nabij de beschermde gebieden. Heeft u plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij een Natura 2000-gebied, lees dan eerst de pagina over de Wet natuurbescherming

Heeft u vragen over beheer van Natura 2000-gebieden, neem dan contact op met:

Wilt u een offerte via de mail, graag de e-mail richten aan ons algemene mailadres info(at)buwa.nl. 

Heeft u vragen over effecten van ruimtelijke ontwikkeling in of bij Natura 2000-gebieden, neem dan contact op met: