Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring Stedelijke Ecologische Structuur Groningen 2019-2025
U bevindt zich hier:

Monitoring Stedelijke Ecologische Structuur Groningen (SES) 2019-2025

Bureau Waardenburg-vestiging Noord gaat ook de komende zes jaar de flora en fauna in de stad Groningen in kaart brengen.

Stadsnatuur

Stadsgroen is onmisbaar voor de leefbaarheid van de stad. Het groen vormt een belangrijk biotoop voor tal van planten- en diersoorten en heeft positieve invloed op de leefbaarheid van de stad. Het groen helpt bovendien om hittestress tegen te gaan en buffert regenwater tijdens extreme buien, maar is ook om van te genieten en te ontspannen. Daarom heeft de gemeente Groningen de stadsnatuur hoog in het vaandel staan en wordt er gestreefd naar hoogwaardige stadsnatuur; er wordt veel energie gestoken in het ecologisch beheer- en de inrichting van de natuur in de stad. 

Doelsoortenbeleid

De kwaliteit van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) wordt door middel van een intensief monitoringsprogramma nauwlettend in de gaten gehouden en is daarmee een belangrijk instrument om het ecologische beheer en de inrichting de juiste kant op te sturen. Wat de monitoring van de Gemeente Groningen bijzonder maakt is dat er gewerkt wordt volgens een doelsoortenbeleid. Dit houdt in dat er bij het beheer en de inrichting van de stadsnatuur gestuurd wordt op doelsoorten: soorten die kenmerkend zijn voor hun omgeving en daaraan hoge eisen stellen. Wanneer aan die eisen wordt voldaan profiteren niet alleen de doelsoorten, maar zeker ook soorten die minder kritisch zijn. 

Monitoring van de SES

In 2008 heeft Bureau Waardenburg-vestiging Noord op verzoek van de Gemeente Groningen het monitoringsplan voor de SES opgesteld en is een start gemaakt met de monitoringactiviteiten.
In de periode 2008-2012 is het merendeel van de SES-gebieden door ons gemonitord. Het uitgevoerde onderzoek kan worden gezien als 0-meting.
In 2013 is gestart met de 2e ronde, deze periode liep tot en met 2018. Een deel van de gebieden is inmiddels voor de tweede keer onderzocht. Door de opzet van de monitoring is het mogelijk de gegevens van beide onderzoeksjaren naast elkaar te leggen en te kijken of veranderingen die hebben plaatsgevonden in beheer en inrichting een positieve uitwerking hebben gehad op het voorkomen van de (doel)soorten in het gebied. 

De periode 2019-2025 zal gebruikt worden om de gebieden te monitoren waar nog geen 2e ronde heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt de stad steeds groter. Door de gemeentelijke herindeling maken de gemeente Haren en Ten Boer straks onderdeel uit van Groningen. Dit betekent dat er nieuwe groengebieden aan de SES zullen worden toegevoegd. Gebieden waar doelsoorten voor moeten worden aangewezen en die een plekje moeten krijgen binnen het monitoringsprogramma.

Contactpersoon: