Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Provinciale Planning SNL monitoring en monitoring Natura 2000-gebieden
U bevindt zich hier:

Centrale planning monitoring SNL- en Natura 2000-gebieden provincie Zuid-Holland

Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland hebben we een provincie-brede planning van de SNL monitoring opgesteld. 

Provincies hebben de regie

De Provincies zijn, sinds de decentralisatie, verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de Provincies subsidie aan terreinbeheerders. Om zicht te houden op de ontwikkeling van de natuurwaarden, is het voor zowel de Natura 2000-gebieden als voor andere gebieden die SNL-subsidie ontvangen verplicht om deze te monitoren. 

Provinciaal monitoring programma Zuid-Holland (PMP biodiversiteit)

Randvoorwaarden SNL kartering

Afstemming en samenwerking terreinbeherende organisaties

Voor meer informatie over SNL monitoring kunt u contact opnemen met: