Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring rugstreeppad en andere soorten in Boekelermeer Zuid
U bevindt zich hier:

Monitoring rugstreeppad en andere soorten in Boekelermeer Zuid

In de polder Boekelermeer bij Alkmaar wordt een industrieterrein gerealiseerd. In de polder komen beschermde soorten voor waaronder rugstreeppad, bittervoorn en kleine modderkruiper.

Wij hebben in opdracht van Gemeente Alkmaar een project- en compensatieplan opgesteld en volgen jaarlijks  de effecten van de voorgenomen maatregelen op beschermde soorten. De ontwikkeling van de rugstreeppad, met name in de specifiek voor deze soort ingerichte terreinen en aangelegde voortplantingswateren staan hierbij centraal. Over de ontwikkelingen wordt jaarlijks gerapporteerd.

Lees ook het artikel Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid. Artikel in Groen, juni 2006.

Contactpersoon: