Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ontwikkelingen monitoring faunavoorzieningen
U bevindt zich hier:

Ontwikkelingen bij monitoring faunavoorzieningen

Expertise door jarenlange ervaring

Al sinds begin jaren negentig zijn we actief met het monitoren van faunavoorzieningen. Wat ooit begon met inktbeddenonderzoek naar het gebruik van dassentunnels is uitgegroeid tot een onderdeel waarin we als bureau landelijke expertise hebben ontwikkeld en de laatste technieken toepassen. 

Om onze kennis up-to-date te houden monitoren wij jaarlijks gemiddeld 40 faunavoorzieningen verspreid over het land, in zowel de stedelijke omgeving (o.a. gemeenten Utrecht en Amsterdam) als het buitengebied (o.a. provincie Gelderland). 

Nieuwe toepassingen bij onderzoek A35

We passen steeds meer verschillende methodieken toe bij het monitoren van met name de grote faunavoorzieningen als ecopassages en ecoducten. Bij deze projecten wordt o.a. gebruik gemaakt van monitoring met camera's.

Bij recent onderzoek langs de rijksweg A35 wordt, naast zandbed en inktbed, gebruik gemaakt van webcamera's en anabats. Hierbij wordt zowel bij de voorziening 'gemeten' als in het achterland. Gegevens van het achterland dienen als referentie.

Bij voorzieningen bij de A35 zijn verschillende zoogdieren vastgesteld waaronder vos, steenmarter, bunzing, egel, gewone dwergvleermuis en watervleermuis. Bij onderzoek in Gelderland bleek onder meer dat boommarters vaker dan gedacht gebruik maken voorzieningen onder

Het doel is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gebruikers. Er wordt een breed soortenspectrum onderzocht waaronder loopkevers, zweefvliegen, nachtvlinders, muizen, vleermuizen en natuurlijk de overige zoogdieren. We gebruiken daarvoor onder andere potvallen, malaise-val, inloopvallen, reptielenplaatjes en infraroodcamera's met een verschillend bereik. Lees meer over de monitoring van flora en fauna op en bij ecoduct De Munt

Toegepaste kennis

Onze kennis hebben we o.a. gebruikt voor de update van de 'Leidraad faunavoorzieningen langs infrastructuur' en gebruiken we voor de advisering bij nieuw aan te leggen voorzieningen in de provincie Flevoland.

Contactpersonen: