Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Modelling

Data inwinning, beheer & verwerking

Modellen en modelontwikkeling

Omdat natuurlijke systemen vaak erg complex zijn, worden deze vaak vereenvoudigd met behulp van modellen. Een model van de omgeving kan een hulpmiddel zijn voor het begrijpen van een systeem, maar kan ook gebruikt worden om voorspellingen te doen.

Voorspellingen voor beheer en veiligheid

Terreinen waarop modellen worden gebruikt zijn o.a. populatiestudies, voedselwebstudies, grondwaterstroming & ecohydrologie. Met een model kunnen bijvoorbeeld de ruimtelijke effecten van vernatting, opstuwing of profielaanpassing van beken worden berekend, of de effecten van afschot op een populatie ganzen, etc.

Wij hebben in de loop der jaren expertise opgebouwd in het opzetten van (wiskundige) modellen waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan ten behoeve van beheer en beleid.