Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Microplastics in surface waters
U bevindt zich hier:

Microplastics in oppervlaktewater

Microplastics in oppervlaktewater.

Met de analyse van microplastics in watermonsters en het onderzoek naar de mogelijkheden microplastics te reduceren in het effluent van rioolwaterzuiveringen met behulp van mosselen, leveren we een bijdrage aan het onderzoek naar hoe  deze vorm van vervuiling verminderd zou kunnen worden.

 

Microplastics

Algemene kennisvragen microplastics

  • Wat is de omvang van het probleem in Nederland?
  • Wat zijn de belangrijkste vervuilingsbronnen?
  • Hoe is het probleem te reduceren?

Analyse van microplastics

Onze monsternames en analyses van microplastics, omvatten zeewater,  oppervlaktewater, maar ook sediment. De belangrijke onderzoeksvragen zijn hierbij:??? 

  • ?Bevinden zich microplastics in het te analyseren monster????
  • ?Wat is de (berekende) dichtheid van het aantal aangetroffen deeltjes????
  • ?Welk type microplastic is het en wat is de mogelijke vervuilingsbron????

Reductie van microplastics

In een rioolwaterzuivering in het oosten van het land onderzoeken we in hoeverre een filter op basis van Dreissena mosselen het effluent water nog schoner kan maken. Hierbij wordt onder andere gekwantificeerd hoeveel microplastics de mosselen verwijderen. Met deze innovatieve filtertechniek kan een forse reductie van microplastics in het oppervlaktewater worden bereikt.

Contactpersonen: