Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Dijkversterking van de afsluitdijk
U bevindt zich hier:

Versterking van de Afsluitdijk; Lely's erfgoed veiliggesteld

Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Bureau Waardenburg is onderdeel van dit consortium dat verder wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. Wij zorgen voor de ecologische begeleiding van het project. 

Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. De werkzaamheden starten najaar 2018 en zullen eind 2022 zijn afgerond. 

Ontwerp Afsluitdijk


'Rijkswaterstaat verheugt zich op de samenwerking met Levvel. Levvel heeft een slim en robuust ontwerp gemaakt dat het erfgoed van Lely eer aandoet.'

Consortium Levvel wint aanbesteding

'Als consortium zijn wij zeer verheugd met het verwerven van deze opdracht. Het is een eer te mogen bijdragen aan dit unieke project, dat al sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming beschermt. Na oplevering van de versterkte Afsluitdijk, beschikt Nederland opnieuw over een iconisch project als bewijs van het innovatieve karakter van de Nederlandse (water)bouw.'

De Afsluitdijk als toonbeeld

De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. De 32 km lange dam beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer. Na ruim 85 jaar is de dijk aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat versterkt de dijk, vergroot de spuicapaciteit en bouwt pompen in om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. In opdracht van regionale overheden, samenwerkend onder de naam De Nieuwe Afsluitdijk, worden ook enkele regionale ambities uitgevoerd. Er wordt onder meer een coupure voor de Vismigratierivier en een fietspad aan de kant van de Waddenzee aangelegd. De ingenieurs van nu bouwen op eigentijdse wijze voort op de nalatenschap van Lely met behoud van de unieke kwaliteiten: de Afsluitdijk gaat de 21e eeuw in als vernieuwd toonbeeld voor de Nederlandse waterbouw. Meer informatie over het project is te vinden op de website Afsluitdijk en via Dennis Wansink, Bureau Waardenburg.

 

Spui- en pompcomplex Den Oever